Milyonları İlgilendiriyor! Bugün Son Gün, Gecikenler 13 Bin Lira Para Cezası Ödeyecek! Sonra Başınızı Taştan Taşa Vurmayın

Geçtiğimiz yıl konut kira gelirlerinde yıllık 21 bin lira, iş yeri kira gelirlerinde ise 150 bin lira istisna tutarını aşan mülk sahiplerinin, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi web sitesi “gib.gov.tr” üzerinden “Hazır Beyanname Sistemi” ile beyanname vermeleri gerekmektedir.

Konut veya iş yeri kiralayan mükellefler için gelir beyan süresi sona erdi. Beyannamelerin son teslim tarihi yarın. Detaylı bilgi ve beyan işlemleri için hemen harekete geçin ve beyanname süresini kaçırmayın.

ELEKTRONİK ORTAMDA BEYANNAME VERME KOLAYLIĞI!

Gerçek kişilerin geçen yıl elde ettikleri ticari, zirai, serbest meslek ve ücret geliri ile yurt dışından faiz ve kar payı kazançları için 5 Nisan’a kadar yıllık gelir vergisi beyannamesi doldurulması gerekmektedir.

Mükellefler, kendileri için önceden hazırlanmış Hazır Beyan Sistemi aracılığıyla vergi dairesine gitmeden yıllık gelir vergisi beyannamelerini verebilirler. Mükellefler, “gib.gov.tr” adresinden 7 gün 24 saat boyunca sisteme erişebilirler.

Yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden gelir vergisinin iki eşit taksitte ödenme imkanı da mevcuttur.

Tahakkuk eden gelir vergisi, Dijital Vergi Dairesi veya mobil uygulama üzerinden, anlaşmalı bankaların banka kartı veya kredi kartıyla, banka hesabından havale yoluyla, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla, vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri aracılığıyla ödenebilmektedir.

BAKAN ŞİMŞEK DE UYARMIŞTI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla kira beyannamesi konusunda uyarılarda bulunmuştu.

Şimşek, “Denetim planına aldığımız 1,2 milyon gayrimenkulden bugüne kadar yaklaşık 420 bininde yerinde tespitte bulunduk. Saha denetimlerimize ve mükelleflerimizi bilgilendirmeye devam ediyoruz. 2023 yılı istisna tutarı olan 21 bin lira üzerinde kira gelirine sahip mükelleflerimize herhangi bir yaptırıma maruz kalmamaları için 5 Nisan’a kadar beyanname vermeleri gerektiğini hatırlatıyoruz. Adil rekabet ve mali disiplin için kayıt dışılıkla mücadeleyi güçlendiriyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

KİRA BEYANNAME VERİLMEMESİ VEYA EKSİK BEYAN EDİLMESİ DURUMUNDA CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK

Elektronik ortamda verilmesi zorunlu olan beyannamelerin süresinde verilmemesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilecek. Ayrıca verginin süresinde tahakkuk edilmemesi durumunda verginin bir katı vergi ziyaı cezası uygulanacak.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanlığı Öğretim Üyesi ve T24 yazarı Prof. Dr. Murat Batı, kira gelirini beyan etmeyen mülk sahiplerinin yaşayacağı süreci anlatan bir değerlendirme yazısı kaleme aldı.

GECİKME ZAMMI DA UYGULANACAK

6183 sayılı yasa m.51 uyarınca, süresi içinde ödenmeyen amme alacaklarına yasal sürenin son gününü takip eden günden itibaren aylık yüzde 3,5 gecikme zammı uygulanır. Yasanın ilk iki fıkrası, “Amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı %3,5 oranında gecikme zammı tatbik olunur. Ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesap edilir” şeklindedir.

Gecikme faizi ve gecikme zammı oranları aynı olmasına rağmen, gecikme faizi vergi üzerinden hesaplanırken, gecikme zammı vergi ve vergi ziyaı üzerinden hesaplanacaktır.

Bu arada belirtilmelidir ki, gecikme zammı tutarına herhangi bir indirim, uzlaşma veya cezada indirim uygulanmayacaktır.

SIRADA HACİZ VAR

Ödeme emrini alan kişi, ya bu borcu öder ya da bunu dava eder. Borcu ödemezse, 15 günlük süre içinde mal bildiriminde bulunması gerekir. Hiç mal varlığı olmaması bile mal bildirimi olarak kabul edilir.

6183 sayılı Yasa m.55 gereğince, ödeme emri tebliğ edilen borçlunun 15 gün içerisinde borcunu ödememesi durumunda, 6183 sayılı Yasanın çeşitli maddeleri uyarınca haciz uygulanır. Bankadaki parasına veya maaşının belli bir oranına haciz gelebilir.

Haciz işlemine başlanabilmesi için öncelikle amme borcunun ödeme emri ile takip edilmesi ve ödeme emrine ilişkin Yasada belirtilen sürecin tamamlanması gerekmektedir. Bu süreç, ödeme emrinin usule uygun bir şekilde tebliğ edilmiş olması ve bu sürede borcun tamamının ödenmemesi gerektiğini içerir. Borcun bir kısmı ödenmişse, ödenmeyen kısım haczedilebilir.

VERGİ BORCUNU ÖDEMEYENLERE HAPİS CEZASI

6183 sayılı Kanunun 60. maddesine göre, kendisine ödeme emri tebliğ edilen mükellef, 15 gün içerisinde 6183 sayılı Kanunun 59. maddesinde belirtilen usule göre borcunu ödemek veya mal bildiriminde bulunmak zorundadır.

Borcun ödenmemesi ve mal bildiriminde bulunulmaması durumunda, borçlu hakkında bir defaya mahsus olmak üzere derhal hapsen tazyik kararı uygulanacaktır.

Bu hapis cezası, ödeme emri tebliğ edilmiş ve borcu ödenmemiş olan kişilere ve mal bildiriminde bulunulmamış kişilere uygulanır. Ödeme emri tebliğ edilmiş, borç ödenmemiş ancak tam, eksiksiz veya doğru mal bildiriminde bulunanlara uygulanmaz. Çünkü vergi idaresi, bu aşamadan sonra rahatça haciz uygulayabilmek için mal varlığımızı bildirmemizi ister.

Hapis kararı, 15 günlük sürenin dolmasından sonra tahsil dairesinin talebi üzerine icra hakimi tarafından verilir. İcra mahkemesi hâkimi tarafından verilen üç aylık hapis cezası, kamu borçlusu mal bildiriminde bulunduğu anda sonlandırılır.

Ancak uygulamada bu yönde bir hapis cezasına pek rastlanmamaktadır. Maliye’nin amacı, bağcıyı dövmek değil üzüm yemek olduğundan, hemen haciz aşamasına geçerek borcu tahsil etme yoluna gidecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x